Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Bund"

aðrir óreglubundnir flutningar
residual occasional services [en]
ammoníaksbundið köfnunarefni
köfnunarefni sem er í ammoníaki
ammoniacal nitrogen [en]
ammoníaksbundinn
sem er í ammoníaki
ammoniacal [en]
arfbundið einkímsfræ
genetically monogerm seed [en]
arfbundið einkímsyrki
genetically monogerm variety [en]
arfbundið þol
genetic resistance [en]
genetisk resistens, arveligt bestemt resistens [da]
genetisk resistens, genetiskt betingad resistens [sæ]
résistance génétique [fr]
genetische Resistenz [de]
atvinnugreinabundið menningarsamstarf
sectoral cultural cooperation [en]
sectoral cultural co-operation [en]
ákvörðun um tímabundna sviptingu atkvæðisréttar
decision to suspend voting rights [en]
á landsbundnum vettvangi
at national level [en]
árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham
active seasonal mode energy efficiency ratio [en]
SEERon [en]
sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand [da]
jahreszeitbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb [de]
árstíðabundið starf
seasonal work [en]
árstíðabundið tímabil
seasonal period [en]
árstíðabundið vinnuafl
seasonal workers [en]
árstíðabundinn
seasonal [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull
seasonal coefficient of performance [en]
SCOP [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham
active mode seasonal coefficient of performance [en]
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur
seasonal space heating energy efficiency class [en]
árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar
seasonal space heating energy efficiency [en]
árstíðabundnar magnsveiflur
seasonal variations of the load [en]
á svæðisbundnum vettvangi
at regional level [en]
beiting löggjafar utan svæðisbundins gildissviðs hennar
extra-territorial application of legislation [en]
extraterritorial application of legislation [en]
bundið endurtryggingafélag
captive reinsurance undertaking [en]
bundið félag
captive [en]
captivebolag [da]
bundið formaldehýð
combined formaldehyde [en]
bundið frumtryggingafélag
captive insurance undertaking [en]
bundið kolefni
stored carbon [en]
bundið vátryggingafélag
captive insurance company [en]
bundið vöruheiti
bound tariff item [en]
bundin fjárfesting
non-liquid investment [en]
bundin markaðshlutdeild
tied market share [en]
bundinn með efnatengjum
chemically bonded [en]
bundinn vátryggjandi
captive insurer [en]
bundinn ökutækjafloti
captive fleet [en]
bundnar efnaleifar
bound residues [en]
bundnar eignir
non-liquid assets [en]
bætur sem eru veittar fyrir lögbundinn lífeyrisaldur
pre-retirement benefit [en]
bætur vegna tímabundinnar fötlunar
temporary disablement benefits [en]
efnisbundinn
material-specific [en]
eftirstæður, samningsbundinn binditími
remaining contractual maturities [en]
einingarbundinn þáttur
unit-linking feature [en]
einstaklingsbundin breyting
individual-level change [en]
einstaklingsbundin gagnaskrá
microdata file [en]
micro-data file [en]
einstaklingsbundin gögn
microdata [en]
micro-data [en]
micro data [en]
einstaklingsbundin könnun
survey of persons [en]
einstaklingsbundin langsniðsgögn
longitudinal micro-data [en]
einstaklingsbundinn kvóti
individual quota [en]
individuel kvote [da]
individuell kvot [sæ]
quota individuel [fr]
Einzelquote [de]
einstaklingsbundin þversniðsgögn
cross-sectional micro-data [en]
evrópskt fagskírteini til að veita þjónustu tímabundið og óreglulega
EPC for temporary and occasional provision of services [en]
Evrópusáttmáli um staðbundið æskulýðsstarf
Europan Charter on Local Youth Work [en]
Evrópusáttmáli um svæðisbundin tungumál og tungumál minnihlutahópa
SES nr. 148 (Safn Evrópusamninga)
European Charter for Regional or Minority Languages [en]
ETS No. 148 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
fast, samningsbundið verð á afurðaeiningu
contractually fixed price per unit of output [en]
fella tímabundið úr gildi
suspend [en]
fjármálagerningur, samningsbundinn að gjalddaga
financial instrument contracted to mature [en]
flókabundið magnesíum
coordinated magnesium [en]
co-ordinated magnesium [en]
flókabundinn
complexed [en]
fólk í tímabundnu starfi
temporary staff [en]
fólk í tímabundnu starfi
temporary workers [en]
frádráttarbær, tímabundinn mismunur
deductible temporary difference [en]
fyrirvarabundið álit um öryggi
Qualified Presumption of Safety [en]
QPS [en]
status of QPS [en]
fýtínbundinn
phytin bound [en]
gagnsætt, svæðisbundið fjárfestingaraðstoðarkerfi
transparent regional investment aid scheme [en]
gefa e-m með raðbundinni aðferð
dose in a sequential manner [en]
geiri sem er bundinn einkarétti
reserved sector [en]
gyllinæðarlyf til staðbundinnar notkunar
antihaemorrhoidal for topical use [en]
antihemorrhoidal for topical use [en]
háttsettur aðgerðahópur um takmarkanir á hefðbundnum vopnum
High Level Task Force on Conventional Arms Control [en]
HLTF [en]
hefðbundið ákvæði
conventional provision [en]
hefðbundið eldsneyti
conventional fuel [en]
hefðbundið flugskeyti
tactical missile [en]
hefðbundið fóður
conventional feedingstuff [en]
hefðbundið fóðurefni
conventional feed materials [en]
hefðbundið handverk úr batíkefni
traditional handicraft batik fabrics [en]
hefðbundið heiti
traditional term [en]
hefðbundið lyf
allopathic medicinal product [en]
hefðbundið meðferðarúrræði
standard treatment [en]
hefðbundið sérheiti
specific traditional name [en]
hefðbundið smjör
traditional butter [en]
hefðbundið viðskiptamynstur
traditional trade pattern [en]
hefðbundin aðferð
hefðbundnar aðferðir
traditional practice [en]
traditionel anvendelse [da]
traditionell användning [sæ]
hefðbundin aðferð
traditional method [en]
hefðbundin endurskoðunarmeðferð
ordinary revision procedure [en]
hefðbundin friðhelgi sendierindreka
customary diplomatic immunities [en]
hefðbundin matvælaframleiðsla
conventional foodstuff preparation [en]
hefðbundin meginregla þjóðaréttar
customary international law [en]
hefðbundinn búskapur
hefðbundinn landbúnaður
conventional farming [en]
konventionel bedrift [da]
konventionell uppfödning [sæ]
agriculture conventionnelle [fr]
konventioneller Landbau [de]
hefðbundinn eftirlaunaaldur
standard retirement age [en]
hefðbundinn frestur
normal deadline [en]
hefðbundinn frestur
standard deadline [en]
hefðbundinn matur
foods with traditional characteristics [en]
hefðbundinn sjúkdómsvaldur
traditional pathogen [en]
hefðbundin víngerðaraðferð
normal wine-cellar mean [en]
hefðbundin vopn
conventional arms [en]
hefðbundin þekking
traditional knowledge [en]
hefðbundnar afurðir eða matvæli sem viðurkennt er að hafi tiltekin sérkenni
traditional specialities guaranteed [en]
hefðbundnar brunaaðstæður
conventional fire scenarios [en]
hefðbundnar lækningar
allopathy [en]
hefðbundnar upplýsingar
traditional particulars [en]
heildarsjóður fyrir svæðisbundið samstarf
global fund for regional cooperation [en]
héraðsbundin stjórnsýslueining
regional administrative unit [en]
hlutbundin réttindi
real rights [en]
hugbúnaður til að ákvarða áhrif hefðbundinna vopna
software for determining the effects of conventional weapons [en]
hæfisbundin leiðsaga
performance based navigation [en]
PBN [en]
performance-based navigation [en]
væntanlegt [da]
prestandabaserad navigering [sæ]
leistungsbasierte Navigation [de]
hæfisbundin leiðsaga á aðflugssvæðum þar sem er mikil flugumferð
performance based avigation in the high density terminal manoeuvring areas [en]
jarðbundinn
terrestrial [en]
jarðbundinn skilflötur
terrestrial interface [en]
kerfi fyrir skyldubundnar tilkynningar atvika
mandatory occurrence-reporting system [en]
kerfisbundið eftirlit
systematic check [en]
kerfisbundið eftirlit með ökutækjatryggingum
systematic check on motor insurance [en]
kerfisbundið mat
systematic appraisal [en]
kerfisbundið persónueftirlit
systematic control of persons [en]
kerfisbundið samstarf
systematic cooperation [en]
systematic co-operation [en]
kerfisbundin bólusetning
routine vaccination [en]
kerfisbundin frávik
systematic error [en]
kerfisbundin hagskýrslugerð Bandalagsins
systematic production of Community statistics [en]
kerfisbundinn
systematic [en]
systematisk [da]
systematisk [sæ]
systématique [fr]
systematisch [de]
kerfisbundinn
codified [en]
kerfisbundinn munur í dreifni
systematic variance [en]
kerfisbundin skoðun
routine inspection [en]
kerfisbundin útgáfa
codified version [en]
kodificeret udgave [da]
kodifierad version [sæ]
version codifiée [fr]
kodifizierte Fassung [de]
kerfisbundin þjónusta
systematic service [en]
kerfi sem endurnýjar sig reglubund
periodically regenerating system [en]
periodisk regenererende system [da]
periodiskt regenererande system [sæ]
système à régénération périodique [fr]
periodisch arbeitendes Regenerationssystem [de]
kjarasamningsbundin framlög til almannatrygginga
collectively agreed social security contributions [en]
klóbundinn
chelated [en]
kort yfir svæðisbundna aðstoð
regional aid map [en]
kynbundið ofbeldi
gender-based violence [en]
kynbundið ofbeldi
gender-specific violence [en]
kynbundinn
gender-specific [en]
kynbundin staðalímynd
gender stereotype [en]
kynbundnar ofsóknir
gender-based persecution [en]
landsbundið eftirlitsyfirvald
national supervisory authority [en]
NSA [en]
landsbundið eftirlitsyfirvald
national regulatory authority [en]
NRA [en]
landsbundið eftirlitsyfirvald
national regulator [en]
organisme national de réglementation, régulateur national [fr]
nationales Regulierungsorgan, nationale Aufsichtsbehörde [de]
landsbundið fyrirsvar
national representation [en]
landsbundið heilbrigðiskerfi
national health system [en]
landsbundið kerfi CERT-hópa
national CERT system [en]
landsbundið landamæragrunnvirki
national border infrastructure [en]
landsbundið leyfi
national authorisation [en]
national authorization [en]
landsbundið neyðarnúmer
national emergency number [en]
landsbundið númeraskipulag
national telephone numbering plan [en]
landsbundið póstþjónagrunnvirki
national mail server infrastructure [en]
landsbundið Schengen-upplýsingakerfi
Schengen-upplýsingakerfi í hverju landi
N.SIS [en]
national Schengen Information System [en]
landsbundið símtal
national telephone call [en]
landsbundið skipulag fjarskiptatíðni
national radio frequency allocation table [en]
landsbundið stjórnvald
national regulator [en]
organisme national de réglementation, régulateur national [fr]
nationales Regulierungsorgan, nationale Aufsichtsbehörde [de]
landsbundið stjórnvald
national regulatory authority [en]
NRA [en]
landsbundið stjórnvald
national administration [en]
landsbundið tímabil fyrir sjávarfallaviðmiðanir
national tidal datum epoch [en]
landsbundið viðmiðunarfituinnihald
national reference fat content [en]
landsbundið viðmiðunarmagn
national reference quantity [en]
landsbundið vottorð
national attestation [en]
landsbundið vörumerki
national trade mark [en]
landsbundin áætlun um skóglendi
national forest programme [en]
landsbundin beingreiðsla
national direct payment [en]
landsbundin eftirlitsáætlun
national control plan [en]
landsbundin eftirlitsáætlun til margra ára
multi-annual national control plan [en]
MANCP [en]
flerårig national kontrolplan [da]
flerårig nationell kontrollplan [sæ]
MNKP, mehrjähriger nationaler Kontrollplan [de]
landsbundin eftirlitsáætlun til margra ára
multiannual national control plan [en]
landsbundin eftirlitsstofnun
national supervisory authority [en]
landsbundin flugreglugerð
national aviation regulation [en]
landsbundin flugverndaráætlun í almenningsflugi
national civil aviation security programme [en]
landsbundin gerðarviðurkenning
national type approval [en]
national type-approval [en]
landsbundin losunarspá
national emission projection [en]
nationale emissionsfremskrivning [da]
nationella utsläppsprognose [sæ]
nationalen Emissionsprognose [de]
landsbundin lögsaga
national jurisdiction [en]
landsbundin málsmeðferð
national proceedings [en]
landsbundin málsmeðferð
national procedure [en]
landsbundin meðferð
national treatment [en]
landsbundinn
lands-
national [en]
landsbundinn aðili
national body [en]
landsbundinn eftirlitsaðili
national supervisor [en]
landsbundinn eignarréttur
national property rights [en]
landsbundinn fjármögnunaraðili
national funding body [en]
landsbundinn gagnagrunnur
national database [en]
landsbundinn hagskýrsluflokkur
landshagskýrsluflokkur
national statistical group [en]
landsbundinn hluti fyrirtækjasamstæðu
truncated enterprise group [en]
landsbundinn kvóti
national quota [en]
landsbundinn markaður
national market [en]
landsbundinn samræmingaraðili
national coordinator [en]
national co-ordinator [en]
landsbundinn sjóður
national fund [en]
landsbundinn skilflötur
national interface [en]
NI [en]
landsbundinn skilflötur á staðnum
local national interface [en]
LNI [en]
landsbundinn skilflötur upplýsingakerfisins um vegabréfsáritanir
NI-VIS [en]
landsbundinn varasjóður
national reserve [en]
landsbundinn vörslureikningur
national holding account [en]
landsbundin rannsóknaráætlun
national research programme [en]
NRP [en]
landsbundin regla
national regulation [en]
landsbundin reglugerð
national regulation [en]
landsbundin sameiginleg gátt
national single window [en]
national enstrengede system [da]
nationell kontaktpunkt [sæ]
guichet unique national [fr]
national einziges Fenster [de]
landsbundin samhæfingarmiðstöð
National Coordination Centre [en]
landsbundin skýrsla
landsskýrsla
national report [en]
landsbundin stefnuáætlun
national strategy [en]
landsbundin stjórnsýslustofnun
national administration body [en]
landsbundin stöðumynd
national situational picture [en]
landsbundin tilvísunarrannsóknarstofa
national reference laboratory [en]
landsbundin upplýsingamiðstöð fyrir viðurkenningu á háskólanámi
National Academic Recognition Information Centre [en]
NARIC [en]
landsbundin vegabréfsáritun
national visa [en]
landsbundin vegabréfsáritun til stuttrar dvalar
national short-stay visa [en]
landsreglur
landsbundnar reglur
reglur í hverju landi/ríki um sig
national rules [en]
landsyfirvald
landsbundið yfirvald
national authority [en]
authority at national level [en]
launamaður sem er ráðinn ótímabund
permanent worker [en]
launamaður sem er ráðinn tímabund
fixed-term worker [en]
leyfi til staðbundinnar landamæraumferðar
local border traffic permit [en]
límbundin teppi
tufted carpeting [en]
loftfar í óreglubundnu flugi
non-scheduled aircraft [en]
loftfar í svæðisbundnum rekstri
regional aircraft [en]
lotubundið eftirlit með umframmagni
cyclic redundancy check [en]
lotubundið iðgjald
periodic premium [en]
lotubundinn
cyclic [en]
lögbundið eftirlit
legal control [en]
lögbundið, eigið fé
bank regulatory capital [en]
capital réglementaire, capital réglementaire d´une banque [fr]
regulatorisches Eigenkapital [de]
lögbundið, eigið fé
regulatory capital [en]
capital réglementaire [fr]
regulatorisches Eigenkapital [de]
lögbundið kerfi
statutory scheme [en]
lögbundin atvinnuslysatrygging
compulsory insurance against accidents at work [en]
lögbundin ábyrgð
statutory guarantee [en]
lögbundin birtingarskylda
mandatory disclosure [en]
lögbundin gjaldþolskrafa
regulatory capital requirement [en]
lögbundin krafa
statutory requirement [en]
lögbundinn varasjóður
legal reserve [en]
lögbundinn varasjóður
statutory reserve [en]
lögbundin yfirlýsing
statutory declaration [en]
magngreining
magnbundin greining
quantitative analysis [en]
markbundin virkni
target-restricted functionality [en]
markmið um svæðisbundna samkeppnishæfni og atvinnu
regional competitiveness and employment objective [en]
meðalfjöldi samningsbundinna vinnustunda á dag
average daily number of contractual hours [en]
megindlegur
magnbundinn
quantitative [en]
miðlægur, landsbundinn skilflötur
central national interface [en]
CNI [en]
nauðbundinn sníkill
obligate parasite [en]
nefnd háttsettra, landsbundinna eftirlitsyfirvalda
high-level committee of national regulators [en]
nefnd um svæðisbundna viðskiptasamninga
Committee on Regional Trade Agreements [en]
net, samsett úr hefðbundnu neti og tröllaneti
combined gillnet-trammel nets [en]
GTN [en]
óbundið formaldehýð
free formaldehyde [en]
óbundið glýseríð
free glyceride [en]
óbundið glýseról
free glycerol [en]
óbundið gossýpól
free gossypol [en]
óbundið hýdrasín
free hydrazine [en]
óbundið imíð
free imide [en]
óbundið innlán
on-demand deposit [en]
óbundin álbakskautsjón
unbound aluminium cation [en]
óbundin ediksýra
free acetic acid [en]
óbundin fitusýra
free fatty acid [en]
FFA [en]
óbundin saltpéturssýra
free nitric acid [en]
óbundin sítrónusýra
free citric acid [en]
óbundin sýra
free acid [en]
óefnisbundin atvinnugrein
non-tangible economy [en]
óhefðbundið eldsneyti
alternative fuel [en]
alternativt brændstof, substitutionsbrændstof [da]
alternativt bränsle [sæ]
carburant alternatif [fr]
alternativer Kraftstoff [de]
óhefðbundinn vinnutími
atypical working times [en]
óhefðbundin orka
alternative energy [en]
énergie de substitution, énergie de remplacement [fr]
Fragmentierung der Entwicklungszusammenarbeit, Fragmentierung der Entwicklungsleistungen [de]
óhefðbundin staðalaðferð
Alternative Standardised Approach [en]
ASA [en]
ókerfisbundið eftirlit
non-systematic check [en]
ókerfisbundið eftirlit
checks on a non-systematic basis [en]
óreglubundið flug
non-scheduled service [en]
óreglubundið flug loftfars
non-scheduled service performed by aircraft [en]
óreglubundnir farþegaflutningar
non-scheduled passenger transport [en]
óreglubundnir flutningar
occasional services [en]
ótímabundinn ráðningarsamningur
employment contract of indeterminate duration [en]
ótímabundinn samningur
agreement for an indefinite period [en]
ótímabundin ráðning
open-ended contract [en]
open-ended employment contract [en]
permanent contract [en]
tidsubegrænset ansættelseskontrakt, tidsubegrænset arbejdskontrakt [da]
avtal om tillsvidareanställning, fast anställningskontrakt [sæ]
contrat à durée indéterminée, contrat de travail à durée indéterminée [fr]
persónubundið notandakenni
personalised user identification name [en]
personalized user identification name [en]
persónubundin réttindi
personality rights [en]
personal right [en]
right in personam [en]
personlige rettigheder [da]
droits de la personnalité, droits personnels [fr]
Persönlichkeitsrechte [de]
persónubundnar grunnupplýsingar
personalised pricing information [en]
prófun á kynbundnu, víkjandi banageni
sex-linked recessive lethal test [en]
sex-linked recessive lethal assay [en]
SLRL test [en]
kønsbunden recessiv letal test, kønsbundet recessiv letal test, SLRL test [da]
könsbunden recessiv letal test [sæ]
test de létalité récessive liée au sexe, épreuve du gène létal récessif lié au sexe, test SLRL, épreuve SLRL, épreuve de létalité récessive liée au sexe [fr]
Test zur Erfassung geschlechtsgebundener rezessiver Letalmutationen, SLRL-Test [de]
raðbundin aðferð
sequential procedure [en]
raðbundinn
serial [en]
raðbundinn útdráttur með óskautuðum leysi
serial non-polar solvent extraction [en]
raðbundinn útdráttur með skautuðum leysi
serial polar solvent extraction [en]
rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna yfirvalda yfir landamæri
SES nr. 106 og 159 (Safn Evrópusamninga)
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities [en]
ETS No. 106, 159 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Rammi Evrópusambandsins um landsbundnar aðlögunaráætlanir fyrir Rómafólk fram til 2020
EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [en]
rannsóknarnefnd sem starfar tímabund
temporary Committee of Inquiry [en]
reglubundið áætlunarflug
scheduled service [en]
reglubundið eftirlit
periodic monitoring [en]
reglubundið, launað starf
regular paid employment [en]
reglubundið mat
periodic evaluation [en]
reglubundið samráð
periodic consultation [en]
reglubundin birting upplýsinga
periodic disclosures [en]
reglubundin endurskoðun
periodic review [en]
reglubundin greiðsla
periodic payment [en]
reglubundin heilbrigðisskoðun
periodic health review [en]
reglubundin innkaup
regular way purchase [en]
reglubundin kynningartilkynning
periodic indicative notice [en]
reglubundinn fundur
ordinary meeting [en]
reglubundinn mismunur
periodic variation [en]
reglubundin peningatilfærsla milli heimila sem er móttekin
regular inter-household cash transfer received [en]
reglubundin próf
recurrent checking [en]
reglubundin prófun
periodic testing [en]
reglubundin prófun
periodic test [en]
reglubundin prófun á hæfnisefnum
periodic testing of proficiency substances [en]
reglubundin sala
regular way sale [en]
reglubundin skoðun
periodic check [en]
reglubundin skoðun
periodic inspection [en]
reglubundin skýrsla
periodic report [en]
reglubundin tækniskoðun
PTI [en]
reglubundin þjálfun
recurrent training [en]
reglubundnar ferðir
systematic series [en]
reglubundnar hagskýrslur
regular statistics [en]
reglubundnir flutningar
regular service [en]
reglur um lagaskil þegar um er að ræða samningsbundnar skyldur
conflict-of-law rules regarding contractual obligations [en]
reglur um staðbundna landamæraumferð
local border traffic regime [en]
rófbundinn gegnskinsstuðull
spectral transmission factor [en]
spektral transmissionsfaktor [da]
optisk transmissionsfaktor [sæ]
facteur spectral de transmission [fr]
spektral Transmissionsfaktor [de]
sambandsbundin flutningsþjónusta
connection mode Transport Service [en]
sambandsbundin netþjónusta
connection mode Network service [en]
CO-NS [en]
samningsbundið bann
contractual prohibition [en]
samningsbundið fyrirkomulag
contractual arrangement [en]
samningsbundið fyrirtæki
undertaking working under contract [en]
samningsbundið sjóðstreymi
contractual cash flow [en]
samningsbundið vaxtasjóðstreymi
contractual interest cash flow [en]
samningsbundið viðskiptafyrirkomulag
contractual trade régime [en]
samningsbundin forgangsröðun til greiðslu í verðbréfun
contractual waterfall [en]
samningsbundin framlög til almannatrygginga
contractual social-security contributions [en]
samningsbundin fríðindi
contractual preferences [en]
samningsbundinn réttur
contractual rights [en]
samningsbundinn samrekstur
contractual joint venture [en]
samningsbundin skuldajöfnun
contractual netting [en]
samningsbundin skuldajöfnun milli afurða
Contractual Cross Product Netting [en]
aftale om netting på tværs af produkter [da]
samningsbundin skylda
contractual obligation [en]
samningsbundin tengsl
contractual relationship [en]
samningsbundin viðskipti
contractual transactions [en]
samningsbundnar rannsóknir
contract research [en]
kontraktforskning [da]
recherche sous contrat [fr]
Vertragsforschung, Forschungen auf vertraglicher Grundlage [de]
samningur sem er bundinn við ákveðna hópa
reserved contract [en]
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe [en]
CFE Treaty [en]
samningur um samræmingu tiltekinna reglna varðandi loftflutninga milli landa sem annar aðili en hinn samningsbundni flytjandi annast, sem er viðbót við Varsjársamninginn
Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier [en]
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Frakklands
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and France [en]
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Hollands
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and the Netherlands [en]
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Ítalíu
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Italy [en]
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Portúgals
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Portugal [en]
samningur um svæðisbundna flugleiðsögu
Regional Air Navigation Agreement [en]
samningur um tiltekin, hefðbundin vopn
Certain Conventional Weapons Convention [en]
CCWC [en]
samningur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga-, handlækninga- og efnarannsóknatækja, sem fengin eru að láni án endurgjalds, til notkunar í sjúkrahúsum og öðrum lækningastofnunum við sjúkdómsgreiningar eða aðgerðir
Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on Free Loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment [en]
samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flugþjónustu í Evrópu
Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Services in Europe [en]
samræmdur landsbundinn skilflötur
National Uniform Interface [en]
NUI [en]
sáttmáli um takmarkanir á valdbeitingu til að innheimta samningsbundnar skuldir
Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts [en]
setja fram svæðisbundnar áætlanir
formulate regional programmes [en]
sérleyfi bundið við ákveðna hópa
reserved concession [en]
sérstök, svæðisbundin aðstoð
ad hoc regional aid [en]
skilorðsbundin refsing
suspended sentence [en]
skipulagsbundið safn persónuupplýsinga
structured set of personal data [en]
skrifstofa tvíhliða samstarfs og svæðisbundinna málefna
STS
Directorate for Bilateral and Regional Affairs [en]
skuldbundinn
committed [en]
skyldubundið lágmarksinnihald
mandatory minimum content [en]
skyldubundið lífeyriskerfi
compulsory pension scheme [en]
skyldubundið prófunaratriði
compulsory item to be tested [en]
skyldubundið verklag
mandatory procedure [en]
skyldubundin eiming
compulsory distillation [en]
obligatory distillation [en]
obligatorisk destillation [da]
v. [sæ]
distillation obligatoire [fr]
obligatorische Destillation [de]
skyldubundin lögsaga
compulsory jurisdiction [en]
skyldubundinn
compulsory [en]
skyldubundinn
mandatory [en]
skyldubundinn
obligatory [en]
skyldubundinn kóði
mandatory code [en]
skyldubundnar leiðbeiningar
binding guidance [en]
staðarbundin þjónusta
location-based service [en]
staðbundið dreifikerfi
local network [en]
staðbundið dreifingarkerfi
local distribution facilities [en]
staðbundið fyrirtæki
local firm [en]
staðbundið iðjuver
stationary plant [en]
staðbundið reglubundið skeyti
local routine report [en]
staðbundið Schengen-samstarf
local Schengen cooperation [en]
local Schengen co-operation [en]
staðbundið sérstakt skeyti
local special report [en]
staðbundið símtal
local telephone call [en]
staðbundið smásölukerfi
local retailing facilities [en]
staðbundið stjórnvald
local regulator [en]
staðbundið tókhringnet
token ring LAN [en]
staðbundið verslunarráð
local chamber of commerce [en]
staðbundið vörumerki
local brand [en]
staðbundið þol
local tolerance [en]
staðbundið æskulýðsstarf
local youth work [en]
staðbundin dómsyfirvöld
local judicial authorities [en]
staðbundin dreifing
local circulation [en]
staðbundin eiturhrif
local toxicity [en]
staðbundin flæðisstjórnunardeild flugumferðar
local air traffic flow management unit [en]
ATFM unit [en]
staðbundin framleiðsla
local production [en]
staðbundin landamæraumferð
local border traffic [en]
petit trafic frontalier [fr]
kleiner Grenzverkehr [de]
staðbundinn búnaður
on-site equipment [en]
staðbundinn eðlismassi
local density [en]
staðbundinn lýsandi rýmishitari
luminous local space heater [en]
brændfladestrålevarmer [da]
lysande rumsvärmare [sæ]
dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux [fr]
Hellstrahler [de]
staðbundinn markaður
local market [en]
staðbundin notkun
topical use [en]
staðbundinn pípugeislahitari fyrir rými
tube local space heater [en]
rørstrålevarmer [da]
rumsvärmare med strålningsrör [sæ]
dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants [fr]
Dunkelstrahler [de]
staðbundinn rafmagnsgeislahitari fyrir rými
electric radiant local space heater [en]
staðbundinn rafmagnsglóhitari fyrir rými
electric visibly glowing radiant local space heater [en]
staðbundinn rafmagnsgólfhitari
electric underfloor local space heater [en]
staðbundinn rafmagnsrýmishitari
electric local space heater [en]
staðbundinn rafmagnsrýmishitari með varmageymi
electric storage local space heater [en]
staðbundinn rýmishitari
local space heater [en]
produkt til lokal rumopvarmning [da]
rumsvärmare [sæ]
dispositif de chauffage décentralisé [fr]
Einzelraumheizgeräte [de]
staðbundinn rýmishitari kyntur með eldsneyti
fuel fired local space heater [en]
brændselsfyret produkt til lokal rumopvarmning [da]
bränsleeldad rumsvärmare [sæ]
dispositif de chauffage décentralisé à combustible [fr]
brennstoffbetriebenes Einzelraumheizgerät [de]
staðbundinn rýmishitari með lokuðu eldhólfi
closed fronted local space heater [en]
staðbundinn rýmishitari með opnu eldhólfi
open fronted local space heater [en]
staðbundinn rýmishitari sem notar eldsneyti í föstu formi
solid fuel local space heater [en]
pillefyret produkt til lokal rumopvarmning [da]
rumsvärmare för fastbränsle [sæ]
dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide [fr]
Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe [de]
staðbundinn rýmishitari sem notar fljótandi eldsneyti
liquid fuel local space heater [en]
staðbundinn rýmishitari sem notar loftkennt eldsneyti
gaseous fuel local space heater [en]
staðbundinn virkjunarskammtur
topical induction dose [en]
staðbundinn, þráðlaus aðgangsstaður
local wireless access point [en]
staðbundinn þyrlurekstur
local helicopter operation [en]
væntanlegt [da]
lokal helikopterverksamhet [sæ]
örtlicher Hubschrauberbetrieb [de]
staðbundin skýrsla
local report [en]
staðbundin snerting við loga
local flame impingement [en]
staðbundin stjórnsýslueining
local administrative unit [en]
LAU [en]
staðbundin stofnun
local body [en]
staðbundin stöð
stationary installation [en]
staðbundin tollafgreiðsla
local clearance procedure [en]
staðbundin verslun
local trade [en]
staðbundin, þráðlaus net
local wireless connectivity networks [en]
staðbundin, þráðlaus nettenging
local wireless connectivity [en]
staðbundnar upplýsingar
local information [en]
staðbundnir þættir
local dimension [en]
stafræn gögn um venjubundna starfrækslu úr flugi
digital flight data from routine operations [en]
starfsbundin útlimabeinhrörnun
occupational acro-osteolysis [en]
starf sem er unnið tímabund
temporary work [en]
starfsmaður sem ráðinn er tímabund
temporary agent [en]
starfsmaður sem vinnur árstíðabund
seasonal employee [en]
starfstengdar lífeyrisgreiðslur sem eru ekki skyldubundnar
non-compulsory occupational retirement provision business [en]
stofnskrá og samningur Alþjóðafjarskiptasambandsins og valfrjáls bókun um skyldubundna lausn deilumála
Constitution and Convention of the International Telecommunication Union and the Optional Protocol on the Compulsory Settlement of Disputes [en]
stöðva tímabund
suspend [en]
svipta tímabund
suspend [en]
svæðisbundið aðstoðarkerfi
regional aid scheme [en]
svæðisbundið ákvæði
regional provision [en]
svæðisbundið fjármögnunarfyrirkomulag
regional financing arrangement [en]
RFA [en]
arrangement financier régional [fr]
regionaler Finanzierungszusammenschluss, regionaler Finanzierungsverbund [de]
svæðisbundið fjármögnunarfyrirkomulag
regional financial arrangement [en]
RFA [en]
arrangement financier régional [fr]
regionaler Finanzierungszusammenschluss, regionaler Finanzierungsverbund [de]
svæðisbundið framtaksverkefni
regional initiative [en]
svæðisbundið gildissvið
territorial application [en]
territorial anvendelse, territorialt anvendelsesområde [da]
territoriell tillämpning, territoriellt tillämpningsområde [sæ]
application territoriale [fr]
geographischer Geltungsbereich, räumlicher Geltungsbereich [de]
svæðisbundið gjaldtökukerfi
territorial levy system [en]
svæðisbundið, ráðgefandi ráð
Regional Advisory Council [en]
RAC [en]
svæðisbundið, ráðgefandi ráð um uppsjávarstofna
Pelagic Regional Advisory Council [en]
Regional Advisory Council for pelagic stocks [en]
pelagic RAC [en]
svæðisbundið skipulag
regional planning [en]
svæðisbundin aðstaða fyrir samstarfsaðila
regional partner facility [en]
svæðisbundin aðstoð
regional aid [en]
svæðisbundin efnahagssamvinna
regional economic integration [en]
intégration économique régionale [fr]
regionale Integration [de]
svæðisbundin fjárfestingaraðstoð
regional investment aid [en]
svæðisbundin fjölbreytni
regional diversity [en]
svæðisbundin flugleiðsöguáætlun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar fyrir Evrópusvæðið
ICAO Regional Air Navigation Plan, European Region [en]
svæðisbundin löggjöf
regional legislation [en]
svæðisbundin löggjöf
regional law [en]
svæðisbundin lögsaga
territorial jurisdiction [en]
territorial competence [en]
jurisdiction ratione loci [en]
stedlig kompetence [da]
territoriell behörighet [sæ]
compétence territoriale, compétence ratione loci, compétence géographique [fr]
örtliche Zuständigkeit [de]
svæðisbundin málsmeðferð
territorial proceedings [en]
svæðisbundinn
regionally based [en]
svæðisbundinn
svæðis-
regional [en]
svæðisbundinn
territorial [en]
svæðisbundinn aðili
subnational entity [en]
sub-national entity [en]
svæðisbundinn efnahagsvísir
regional indicator [en]
svæðisbundinn réttur
regional law [en]
svæðisbundinn samningur
regional agreement [en]
svæðisbundinn samningur um sameiginlegar upprunareglur Evrópu og Miðjarðarhafslanda
Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Rules of Origin [en]
svæðisbundinn sjóður
regional fund [en]
svæðisbundinn varasjóður
regional reserve [en]
svæðisbundin nýsköpunaráætlun
Regional Innovation Scheme [en]
svæðisbundinn þróunarbanki
regional development bank [en]
RDB [en]
banque régionale de développement [fr]
regionale Entwicklungsbank [de]
svæðisbundin ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um kortagerð fyrir Ameríkuríki
svæðisbundin ráðstefna SÞ um kortagerð fyrir Ameríkuríki
United Nations Regional Cartographic Conference for the Americas [en]
UN Regional Cartographic Conference for the Americas [en]
svæðisbundin reikningsskil
regional accounts [en]
svæðisbundin röð
regional series [en]
svæðisbundin samkeppnishæfni
regional competitiveness [en]
svæðisbundin samtök um fiskveiðistjórnun
svæðisbundin fiskveiðisamtök
regional fisheries management organisation [en]
regional fisheries management organization [en]
regional fisheries organisation [en]
regional fisheries organization [en]
RFO [en]
regional fiskeriorganisation [da]
svæðisbundin samvinna
regional cooperation [en]
regional co-operation [en]
svæðisbundin samvinna
regional integration [en]
svæðisbundin skrá
regional inventory [en]
svæðisbundin skýrsla
regional report [en]
svæðisbundin stofnun
regional body [en]
svæðisbundin stofnun
regional organisation [en]
regional organization [en]
svæðisbundin viðbótarverklagsregla
regional supplementary procedure [en]
svæðisbundnir innviðir
regional infrastructure [en]
infrastructure régionale [fr]
regionale Infrastruktur [de]
svæðisbundnir þættir
regional dimension [en]
svæði sem fær svæðisbundna aðstoð samkvæmt efri mörkum
assisted area with higher regional aid [en]
tafla yfir landsbundna úthlutun
national allocation table [en]
tafla yfir landsbundna úthlutun vegna flugs
national aviation allocation table [en]
tegundarbundið gangvirki eiturhrifa
species-specific mechanism of toxicity [en]
tengingarbundið gaumljós
circuit-closed tell-tale [en]
tímabil með skyldubundinni lífeyristryggingu
compulsory pension insurance period [en]
tímabundið ákvæði
temporary provision [en]
tímabundið dvalarleyfi
temporary residence permit [en]
permis de séjour temporaire [fr]
befristete Aufenthaltsgenehmigung [de]
tímabundið forræði
temporary parental authority [en]
tímabundið lögbann
interim injunctive relief [en]
tímabundið skráningarmerki
temporary registration plate [en]
tímabundið varnarsvæði
temporary control zone [en]
tímabundin beiting
temporary application [en]
tímabundin búseta
temporary residence [en]
tímabundin dvöl
sojourn [en]
tímabundin dvöl
temporary stay [en]
tímabundin greiðsla
payment made for a temporary period [en]
tímabundin greiðslustöðvun
temporary moratorium [en]
tímabundin gufugeymsla
intermediate storage of vapour [en]
tímabundin landamæri
temporary borders [en]
tímabundin lokun aðgangs að reikningum
suspension of access to accounts [en]
tímabundinn flutningur milli starfa
secondment [en]
tímabundin niðurfelling
suspension [en]
tímabundinn mismunur
temporary difference [en]
tímabundinn mismunur á skattskyldu
taxable temporary difference [en]
tímabundin notkun
temporary use [en]
tímabundinn ráðningarsamningur
temporary employment contract [en]
tímabundinn samningur
agreement for a definite period [en]
tímabundinn vinnustaður
temporary workplace [en]
tímabundin ráðning
fixed-term contract [en]
tímabundin ráðning
fixed-term work [en]
tímabundin ráðstöfun
temporary measure [en]
tímabundin ráðstöfun
interim measure [en]
tímabundin starfstilfærsla
secondment [en]
tímabundin svipting
suspension [en]
tímabundin svipting réttinda
suspension of rights [en]
tímabundin umönnun
temporary care [en]
tímabundin undanþága
temporary derogation [en]
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu af völdum fötlunar
temporary inability to work as a result of disability [en]
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu vegna veikinda eða slysa
temporary incapacity to work due to sickness or injury [en]
tímabundin veiðistöðvun
moratorium [en]
tímabundin vernd
temporary protection [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary security measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary protective measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary safeguard measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim safeguard measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim measure of protection [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim protective measure [en]
tímabundin ytri landamæri
temporary external borders [en]
tímabundnar opinberar erindagjörðir
temporary official missions [en]
tímabundnar sveiflur
temporal fluctuations [en]
trúnaðarbundinn
accredited [en]
trúnaðarbundinn einstaklingur
accredited person [en]
trúnaðarbundinn í e-u landi
accredited to a country [en]
trúnaðarbundnir fulltrúar sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa
accredited members of diplomatic missions and consular representations [en]
umfrymisbundin karlófrjósemi
Cytoplasmic Male Sterility [en]
CMS [en]
undirhópsáritun, bundin við framleiðanda
manufacturer subgroup rating [en]
upplýsingar sem ekki eru persónubundnar
non-personal data [en]
upplýsingar úr greiningarlagi landsbundnu stöðumyndarinnar
information from the analysis layer of the national situational picture [en]
valið, samningsbundið sjóðstreymi
selected contractual cash flow [en]
vanabundinn
fixed by convention [en]
varahjólbarði af T-gerð til tímabundinnar notkunar
T-type temporary-use spare tyre [en]
dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug [da]
T-Notradreifen [de]
venjubundinn rekstur
routine operation [en]
venjubundin prófun
routine test [en]
venjubundnar leiðir
normal routing [en]
venjuréttur
venjubundinn réttur
customary law [en]
vera leyfisbundinn
require authorisation [en]
require authorization [en]
viðmiðunarreglur um svæðisbundna ríkisaðstoð
Guidelines on regional State aid [en]
RAG [en]
vinnuhópur um útflutning hefðbundinna vopna
Working Party on Conventional Arms Exports [en]
COARM [en]
vinnutími með tímabundnum hléum
intermittent work schedule [en]
virknibundið gaumljós
operational tell-tale [en]
vörur, bundnar í stroffu
pre-slung goods [en]
yfirborð með bundnu slitlagi
paved surface [en]
það að segja e-m upp tímabund
lay-off [en]
það að vera tímabundið frá vinnu
temporarily absent from work [en]
þrívetnisbundinn
tritiated [en]
æfingaflug vegna reglubundinnar flugþjálfunar
recurrent training flight [en]
ökutæki sem er knúið á óhefðbundinn hátt
alternatively powered vehicle [en]
ökutæki sem gengur fyrir óhefðbundnu eldsneyti
alternative fuel vehicle [en]

534 niðurstöður fundust.