Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Bord"

cross-border organised crime
cross-border organized crime
afbrotastarfsemi sem nær yfir landamæri [is]
cross-border crime
afbrot sem ná yfir landamæri [is]
cross-border vehicle crime
afbrot sem tengjast ökutækjum og ná yfir landamæri [is]
abolition of checks at the common borders
afnám á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression des contrôles aux frontières communes [fr]
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
gradual abolition of checks at the common borders
afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression graduelle des controles aux frontières communes [fr]
schrittweiser Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
cross-border and sea-basin programme
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða [is]
border disease
bítlaveiki [is]
maladie de la frontière [fr]
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri [is]
cross-border dispute
deilumál yfir landamæri [is]
retstvist på tværs af grænserne [da]
contentieux transfrontalier, litige transfrontalier [fr]
grenzüberschreitender Streitfall, grenzüberschreitende Streitsache [de]
cross-border hot pursuit
eftirför yfir landamæri [is]
poursuite transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Nacheile [de]
European Border Surveillance System
Eurosur
evrópska landamæragæslukerfið [is]
European Border and Coast Guard
EBCG
Evrópska landamæra- og strandgæslan [is]
European Border and Coast Guard team
evrópsk landamæra- og strandgæslusveit [is]
European Border Guard Team
evrópsk sveit landamæravarða [is]
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
FRONTEX
FRONTEX Agency
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Landamærastofnun Evrópu [is]
cross-border mobile telephone traffic
farsímaumferð yfir landamæri [is]
cross-border membership
félagsaðild yfir landamæri [is]
cross-border investment
fjárfestingar yfir landamæri [is]
cross-border capital flow
fjármagnsstreymi yfir landamæri [is]
flux de capitaux transfrontaliers, mouvement de capitaux transfrontaliers [fr]
grenzüberschreitender Kapitalstrom [de]
instrument for financial support for external borders and visa
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir [is]
cross-border acquiring
færsluhirðing yfir landamæri [is]
cross-border movements of travellers
för fólks yfir landamæri [is]
circulation transfrontalière des voyageurs [fr]
grenzüberschreitender Reiseverkehr [de]
crossing the border
för yfir landamæri [is]
það að fara yfir landamæri [is]
franchissement de la frontière [fr]
Grenzübertritt [de]
crossing of external border
för yfir ytri landamæri [is]
cross-border payment
greiðsla yfir landamæri [is]
cross-border surveillance
gæsla yfir landamæri [is]
observation transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Observation [de]
Practical Handbook for border guards
hagnýt handbók fyrir landamæraverði [is]
cross-border healthcare
heilbrigðisþjónusta yfir landamæri [is]
cross-border threats to health
heilsufarsógn sem nær yfir landamæri [is]
ABC gate
automated border control gate
hlið með sjálfvirkri landamæravörslu [is]
cross-border dependencies
hæði yfir landamæri [is]
cross-border purchases
innkaup yfir landamæri [is]
incoming cross-border mail
innkomandi millilandapóstur [is]
internal borders
innri landamæri [is]
frontière intérieure [fr]
Binnengrenze [de]
borderline chemical
íðefni með óvissa flokkun [is]
borderline product
jaðarvara [is]
non-subordination
nonsubordination
jafngildi [is]
cross-border section
kafli sem liggur yfir landamæri [is]
external borders section
kafli ytri landamæra [is]
cross-border crisis management
krísustjórnun yfir landamæri [is]
gestion des crises transfrontalières, gestion des crises transfrontières [fr]
grenzüberschreitendes Krisenmanagement [de]
border check
landamæraeftirlit [is]
contrôle frontalier [fr]
Grenzkontrolle [de]
border control post
landamæraeftirlitsstöð [is]
border surveillance
landamæragæsla [is]
maritime border surveillance
landamæragæsla á sjó [is]
European Border and Coast Guard Agency
Frontex
Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu [is]
Det Europæiske Agentur for Grænsebevogtning [da]
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex [sæ]
Frontex, Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes [fr]
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache [de]
border management
landamærastjórnun [is]
border management system
landamærastjórnunarkerfi [is]
border point
landamærastöð [is]
border station
landamærastöð [is]
border crossing point
border-crossing
landamærastöð [is]
point de passage frontalier [fr]
Grenzübergangsstelle [de]
air border crossing point
landamærastöð á flugvelli [is]
seaport border point
sea port border point
landamærastöð við höfn við sjó [is]
railway border point
landamærastöð við járnbraut [is]
road border point
landamærastöð við veg [is]
border guard organisation
border guard organization
landamærasveit [is]
border area
landamærasvæði [is]
cross-border region
landamærasvæði [is]
border traffic
landamæraumferð [is]
trafic frontalier [fr]
Grenzverkehr [de]
border control
landamæravarsla [is]
national border control
landamæravarsla ríkis [is]
border guard
landamæravörður [is]
border authority
landamærayfirvald [is]
autorité chargée des contrôles à la frontière [fr]
Grenzkontrollbehörde [de]
border
landamæri [is]
river borders
landamæri á ám [is]
land borders
landamæri á landi [is]
sea borders
landamæri á sjó [is]
lake borders
landamæri á vötnum [is]
inland waterway border
landamæri um skipgengar vatnaleiðir [is]
frontière fluviale [fr]
Flußgrenze [de]
national border infrastructure
landsbundið landamæragrunnvirki [is]
cross-border CIT licence
leyfi til flutninga á reiðufé yfir landamæri [is]
local border traffic permit
leyfi til staðbundinnar landamæraumferðar [is]
cross-border police cooperation
cross-border police co-operation
lögreglusamvinna yfir landamæri [is]
cross-border market
markaður sem nær yfir landamæri [is]
maritime borders
markalínur á sjó [is]
maritim grænse, søgrænse [da]
frontière maritime [fr]
Seegrenze [de]
border procedure
málsmeðferð við landamæri [is]
cross-border dissemination
miðlun yfir landamæri [is]
cross-border credit transfer
millifærsla fjármuna yfir landamæri [is]
cross-border mail
millilandapóstur [is]
Committee on serious cross-border threats to health
nefnd um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri [is]
online cross-border access
Netaðgangur yfir landamæri [is]
regular border crossing point
opinber landamærastöð [is]
non-subordinated unfunded protection
ófjármögnuð vörn sem ekki er víkjandi [is]
non-cultivated field border
óræktaður jaðar [is]
cross-border exchanges in electricity
raforkuviðskipti yfir landamæri [is]
border measures
ráðstafanir á landamærum [is]
cross-border measures
ráðstafanir yfir landamæri [is]
local border traffic regime
reglur um staðbundna landamæraumferð [is]
equivalent arrangements on both sides of internal borders
sambærilegar reglur báðum megin við innri landamærin [is]
équivalence des régimes [fr]
Gleichwertigkeit der geltenden Regelungen [de]
common borders
common border
sameiginleg landamæri [is]
frontière commune [fr]
gemeinsame Grenze [de]
Union´s common policy for the management of the external borders
sameiginleg stefna Sambandsins um stjórnun ytri landamæra [is]
common policy for the management of the external borders
sameiginleg stefna um stjórnun ytri landamæra [is]
Agreement between Denmark, Finland, Norway and Sweden on Cross Border Cooperation between the Countries in Order to prevent or limit Damage to People, Property or in the Environment in the Event of Accidents
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu milli landanna yfir landamærin til að koma í veg fyrir eða takmarka tjón á fólki, á eignum eða í umhverfinu af völdum slysa [is]
Aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker [da]
Agreement between the Nordic Countries on Abolition of Passport Control on Borders between the Nordic Countries
samningur Norðurlanda um afnám vegabréfaskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna [is]
Nordisk overenskomst om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser [da]
Convention implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders
Convention implementing the Schengen Agreement
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins milli ríkisstjórna ríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins [is]
subordination agreement
samningur um undirskipun [is]
draft terms of cross-border merger
samrunaáætlun [is]
cross-border merger
samruni yfir landamæri [is]
cross-border communication
samskipti yfir landamæri [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
transborder cooperation
transborder co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
cross-border cooperation
cross-border co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
coopération transfrontalière, coopération transfrontière [fr]
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Kooperation [de]
interoperable cross-border online services
samvirk þjónusta á Netinu yfir landamæri [is]
European integrated border management
samþætt, evrópsk landamærastjórnun [is]
integrated management system for external borders
samþætt kerfi fyrir stjórnun á ytri landamærum [is]
common integrated border management system
samþætt, sameiginlegt landamærastjórnunarkerfi [is]
cross-border authentication
sannvottun yfir landamæri [is]
Schengen Borders Code
Schengen-landamærareglurnar [is]
Schengen catalogue for external border control
Schengen-leiðbeiningarritið um vörslu á ytri landamærum [is]
Schengen Agreement on the gradual abolition of controls at the common borders
Schengen-samkomulagið um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
automatic border control gate
sjálfvirkt landamæravörsluhlið [is]
ISF-Borders and Visa
Sjóðurinn fyrir innra öryggi - Landamæri og vegabréfsáritanir [is]
External Borders Fund
EBF
Sjóður vegna ytri landamæra [is]
documents authorising the crossing of the border
documents enabling the crossing of the border
skilríki sem veita heimild til að fara yfir landamæri [is]
document permettant le franchissement de la frontière [fr]
gültiges Grenzübertrittspapier [de]
border inspection post
skoðunarstöð á landamærum [is]
border inspection post of arrival
skoðunarstöð á landamærum á komustað [is]
border inspection post of introduction
skoðunarstöð á landamærum þar sem sending er flutt inn [is]
Community border inspection post
skoðunarstöð Bandalagsins á landamærum [is]
rapid border intervention
skyndiíhlutun á landamærum [is]
Smart Borders package
snjalllandamærapakkinn [is]
smart borders
snjalllandamæri [is]
local border traffic
staðbundin landamæraumferð [is]
petit trafic frontalier [fr]
kleiner Grenzverkehr [de]
cross-border activity
starfsemi sem nær yfir landamæri [is]
starfsemi yfir landamæri [is]
border worker
starfsmaður sem sækir atvinnu yfir landamæri [is]
smart border management
stjórnun snjalllandamæra [is]
snjalllandamærastjórnun [is]
external border management
stjórnun ytri landamæra [is]
operate across borders
stunda rekstur yfir landamæri [is]
maritime border area
svæði við markalínur á sjó [is]
cross-border connection
tenging yfir landamæri [is]
temporary borders
tímabundin landamæri [is]
temporary external borders
tímabundin ytri landamæri [is]
cross-border traffic
umferð yfir landamæri [is]
circulation transfrontalière, circulation transfrontière [fr]
grenzüberschreitender Verkehr [de]
subordination
undirskipun [is]
outgoing cross-border mail
útfarandi millilandapóstur [is]
issue of visas at the borders
útgáfa vegabréfsáritana á landamærum [is]
délivrance de visas à la frontière [fr]
Sichtvermerkserteilung an der Grenze [de]
cross-border problem
vandamál sem nær yfir landamæri [is]
external border control
varsla ytri landamæra [is]
border-control task
verkefni á sviði landamæravörslu [is]
cross-border project
verkefni sem nær yfir landamæri [is]
Rapid Border Intervention Team
RABIT
viðbragðssveit til aðgerða á landamærum [is]
cross-border online transaction
viðskipti á Netinu yfir landamæri [is]
cross-border exchanges
viðskipti yfir landamæri [is]
cross-border trade
viðskipti yfir landamæri [is]
commerce transfrontalier, échanges transfrontaliers, commerce transfrontière [fr]
grenzüberschreitender Handel, grenzüberschreitender Warenverkehr [de]
border inspection post of destination
viðtökuskoðunarstöð á landamærum [is]
cross-border processing
vinnsla yfir landamæri [is]
cross-border labour market
vinnumarkaður yfir landamæri [is]
subordinated retained interests
víkjandi, eftirstæðir hagsmunir [is]
subordinated asset
víkjandi eign [is]
subordinated claim
víkjandi krafa [is]
subordinated debt
víkjandi lán [is]
subordinated loan capital
víkjandi lán [is]
subordinated loan
víkjandi lán [is]
subordinated liability
víkjandi skuld [is]
cross-border
yfir landamæri [is]
transfrontalier, transfrontière [fr]
official responsible locally for border checks
yfirmaður landamæraeftirlits á staðnum [is]
fonctionnaire localement responsable du contrôle frontalier [fr]
border surveillance authority
yfirvald sem annast landamæragæslu [is]
autorité de surveillance de la frontière [fr]
Grenzüberwachungsbehörde [de]
external borders
ytri landamæri [is]
frontière extérieure [fr]
Aussengrenze [de]
external land border
ytri landamæri á landi [is]
external borders of the Union
ytri landamæri Sambandsins [is]
geographical demarcation of borders
það að afmarka landamæri landfræðilega [is]
cross-border service of judicial documents
það að birta réttarskjöl erlendis [is]
cross-border service of extrajudicial documents
það að birta utanréttarskjöl erlendis [is]
subordination of retained interest
það að eftirstæðir hagsmunir verða víkjandi [is]
cross-border service
þjónusta yfir landamæri [is]
cross-border development
þróunaraðstoð yfir landamæri [is]
développement transfrontalier [fr]

164 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira