Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Amin"

2,4-diaminoanisol
2,4-díamínóanísól [is]
2,4-diaminotoluene
2,4-díamínótólúen [is]
2-amino-4-nitrotoluene
2-amínó-4-nítrótólúen [is]
2-naphthylamine
2-naftýlamín [is]
4,4´-diaminodiphenylmethane
4,4´-díamínódífenýlmetan [is]
4-aminoazobenzene
4-amínóasóbensen [is]
4-aminodiphenyl
4-amínódífenýl [is]
4-methylaminoan-tipyrin
4-metýlamínótípýrín [is]
4-MTA
P-Methylthioamphetamine
4-Methylthioamphetamine
4-MTA [is]
P-metýlþíóamfetamín [is]
4-metýlþíóamfetamín [is]
contaminant
aðskotaefni [is]
urenhed, forurening, forurenende stof, kontaminant [da]
främmande ämne, kontaminerande ämne [sæ]
matière contaminante [fr]
Kontaminant, Schadstoff [de]
airframe contamination
aðskotaefni á flugskrokki [is]
cellular contaminant
aðskotaefni úr frumum [is]
cellulær kontaminant [da]
cellkontaminant [sæ]
environmental contaminant
aðskotaefni úr umhverfinu [is]
aðskotaefni í umhverfinu [is]
miljøforurening, miljøkontaminant, miljøforurenende stof [da]
förorening från omgivningen [sæ]
polluant environnemental [fr]
Umweltkontaminant [de]
virus contaminant
aðskotaveira [is]
decontaminate
afmenga [is]
decontamination
afmengun [is]
decontamination equipment
afmengunarbúnaður [is]
dekontamineringsudstyr [da]
decontamination equipment, modified for military use
afmengunarbúnaður, breyttur til hernaðarnota [is]
decontamination equipment, specially designed for military use
afmengunarbúnaður, sérhannaður til hernaðarnota [is]
serum alanine aminotransferase
ALT
ALAT
alanine transaminase
alanine aminotransferase
alanínamínótransferasi í sermi [is]
alkylamine
alkýlamín [is]
alkyl amine oxide
alkýlamínoxíð [is]
international roaming service
alþjóðleg reikiþjónusta [is]
international roaming
alþjóðlegt reiki [is]
amphetamine
amfetamín [is]
amphetamine derivative
amfetamínafleiða [is]
amine
amín [is]
aminododecanoic acid
amínódódekansýra [is]
aminoethyl dihydrogenphosphate
amínóetýltvívetnisfosfat [is]
aminoglycoside
amínóglýkósíð [is]
aminomethyl propanediol
amínómetýlprópandíól [is]
aminopyralid
amínópýralíð [is]
aminoresin
amino-resin
amínóresín [is]
aminobutyric acid
amínósmjörsýra [is]
aminosugar
amino sugar
amínósykra [is]
aminosukker [da]
aminosocker [sæ]
osamine [fr]
Aminozucker [de]
amino acid
aminoacid
amínósýra [is]
aminosyre [da]
aminosyra [sæ]
aminoacide, acide aminé [fr]
Aminosäure [de]
aminoacidum [la]
amino-acid requiring
amino acid requiring
amínósýruháður [is]
aminsyrekrævede [da]
aminosyraberoende [sæ]
Aminosäure benötigen [de]
aminotransferase
amínótransferasi [is]
aromatic amino acid
arómatísk amínósýra [is]
aromatic amine
arómatískt amín [is]
serum aspartate aminotransferase
aspartatamínótransferasi í sermi [is]
examination
athugun [is]
ophthalmological examination
ophthalmologic examination
augnskoðun [is]
responsibility for examining the asylum application
ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli [is]
auramine
áramín [is]
background contamination
bakgrunnsmengun [is]
bacteriological contamination
bakteríumengun [is]
bakteríufræðileg mengun [is]
bakteriel forurening, bakteriel kontaminering, bakteriologisk forurening, bakteriologisk kontaminering [da]
bakteriell kontamination [sæ]
contamination bactériologique [fr]
bacteriologische Kontamination [de]
benzoguanamine
bensógúanamín [is]
mycoplasma contamination
berfrymingasmit [is]
kontaminering med mycoplasma [da]
contamination par mycoplasme [fr]
Mycoplasmaverunreinigung [de]
examination table
borð, notað við læknisrannsóknir [is]
butylscopolaminium bromide
bútýlskópólamínbrómíð [is]
daminozide
damínósíð [is]
delta aminolæ vulinic acid
deltaamínólevúlínsýra [is]
deoxyadenosylcobalamin
deoxýadenósýlkóbalamín [is]
diaminophenoxyethanol
díamínófenoxýetanól [is]
diaminopimelic acid
díamínópímelínsýra [is]
diamino pyrimidine derivative
díamínópýrimidínafleiða [is]
diethanolamine
díetanólamín [is]
diethylene triamine penta acetate
DTPA
díetýlentríamínpentaasetat [is]
DTPA [is]
diethylhexylamine
díetýlhexýlamín [is]
diphenylamine
dífenýlamín [is]
difluoroamino group
díflúoramínósamstæða [is]
diisopropanolamine
díísóprópanólamín [is]
dimethylamine
dímetýlamín [is]
dioxin contamination
díoxínmengun [is]
EEC type examination
EBE-gerðarprófun [is]
EC type-examination certificate
EB-gerðarprófunarvottorð [is]
EC type-examination declaration
EB-gerðarprófunaryfirlýsing [is]
EC design-examination certificate
EB-hönnunarprófunarvottorð [is]
physical contamination
eðlisræn mengun [is]
primary aromatic amine
eingreint, arómatískt amín [is]
recontamination
endurmengun [is]
re-examination
reexamination
endurskoðun [is]
ergotamine
ergótamín [is]
EU-type examination
ESB-gerðarprófun [is]
EF-typeafprøvning [da]
EG-typprovning [sæ]
examen CE de type [fr]
EG-Baumusterprüfung [de]
EU-type examination certificate
ESB-gerðarprófunarvottorð [is]
ethanolamine
etanólamín [is]
etiproston tromethamine
etíprostóntrómetamín [is]
ethylamine
etýlamín [is]
ethylenediamine
etýlendíamín [is]
ethylene-diamine-tetra-acetate
EDTA
etýlendíamíntetraasetat [is]
EDTA [is]
ethylenediaminetetraacetic acid
etýlendíamíntetraediksýra [is]
ethylenediamine tetrahydroxy propylene
etýlendíamíntetrahýdroxýprópýlen [is]
roaming flat-rate
fast reikigjald [is]
fenpyrazamine
fenpýrasamín [is]
phenylenediamine
fenýlendíamín [is]
removal of contaminated soil
fjarlæging á menguðum jarðvegi [is]
multiple-choice examination
fjölvalspróf [is]
flamingo
flamingos
flamingóar [is]
flamingóaætt [is]
flæmingjar [is]
falmingoer [da]
flamingoer [sæ]
Flamingos [de]
Phoencopteridae [la]
class rating examiner
CRE
flokksprófdómari [is]
florfenicol-amine
flórfeníkólamín [is]
aero-medical examination
flugheilbrigðisskoðun [is]
FIE
flight instructor examiner
flugkennaraprófdómari [is]
aero-medical examiner
AME
fluglæknir [is]
flyvelæge [da]
flygläkare [sæ]
Fliegerarzt [de]
flight examiner
FE
flugprófdómari [is]
synthetic flight examiner
SFE
flugþjálfaprófdómari [is]
provitamin
forvítamín [is]
laminated-glass windscreen
framrúða úr lagskiptu gleri [is]
forrude af behandlet lamineret glas [da]
vindruta av antireflexbehandlat laminerat glas [sæ]
foaming ingredient
freyðiefni [is]
foaming agent
freyðiefni [is]
anti-foaming agent
antifoaming agent
froðueyðir [is]
anti-foaming emulsion
antifoaming emulsion
froðuhamlandi fleyti [is]
mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum
fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli [is]
initial examination
fyrsta athugun [is]
disposal of contaminated soil
förgun mengaðs jarðvegs [is]
issue a type-examination certificate
gefa út vottorð um gerðarprófun [is]
radioactive contamination
geislamengun [is]
tariff with additional fixed roaming charges
gjaldskrá með föstum viðbótarreikigjöldum [is]
glucosamine
glúkósamín [is]
glutamic oxaloacetic transaminase
GOT
aspartate transaminase
aspartate aminotransferase
ASAT
serum aspartate aminotransferase
glútamínoxalóasetattransamínasi [is]
graminaceous seed
grasfræ [is]
græsfrø [da]
gräsfrö [sæ]
graines de graminacées [fr]
Graspflanzensaat [de]
Gramineae
grasætt [is]
græsser [da]
gräs [sæ]
Graminées, graminées, Graminacées, graminacées [fr]
Gräser [de]
Gramineae [la]
steaming under pressure
gufuhitun undir þrýstingi [is]
gufumeðhöndlun undir þrýstingi [is]
behandling med damp [da]
ångbehandling [sæ]
Dampfdruckanwendung [de]
steaming
gufumeðhöndlun [is]
dampning [da]
Dämpfen [de]
semi-essential amino acid
hálfnauðsynleg amínósýra [is]
wholesale roaming access
heildsöluaðgangur að reiki [is]
heptaminol
heptamínól [is]
heptylaminoundecanoic acid
heptýlamínóúndekansýra [is]
hexamethylenediamine
hexametýlendíamín [is]
hexamethylene thetramine
hexamethylenetetramine
hexametýlentetramín [is]
hexogen
cyclonite
cyclotrimethylenetrinitramine
RDX
hexógen [is]
histamine
histamín [is]
physical contaminant
hlutkenndur mengunarvaldur [is]
laminitis
hófsperra/klaufsperra [is]
klaufsperra [is]
hófsperra [is]
soil-decontamination work
hreinsun á menguðum jarðvegi [is]
eddy current examination
hvirfilstraumaprófun [is]
hydroxocobalamin
hýdroxókóbalamín [is]
hydroxyethylaminoanisole
hýdroxýetýlamínóanísól [is]
design examination
hönnunarprófun [is]
in-country roaming service
innanlandsreikiþjónusta [is]
addition of vitamins
íblöndun vítamína [is]
coaming
karmur [is]
quinoclamine
kínóklamín [is]
clinicochemical examination
klínísk lífefnarannsókn [is]
clinical examination
klínísk rannsókn [is]
individual clinical examination of animals
klínísk rannsókn á hverju dýri [is]
chlorphenamine
klórfenamín [is]
crystal meth
methamphetamine
kristallað metamfetamín [is]
cross laminated timber product
krosslímd timburvara [is]
calibrated laminar flow meter
kvarðaður lagstreymismælir [is]
gender mainstreaming
kynjasamþætting [is]
delamination
laglosun [is]
patent laminated leather
lagskipað lakkleður [is]
aramid laminated
lagskipt aramíðplata [is]
lamination
lagskipting [is]
glued laminated timber
lagskipt límtré [is]
laminar flow of air
lagskipt loftstreymi [is]
laminated-glass pane
lagskipt rúða [is]
lamineret glasplade [da]
laminerad glasruta [sæ]
laminated
lagskiptur [is]
laminated sheet
lagskipt þynna [is]
laminar flow meter
lagstreymismælir [is]
laminarin
lamínarín [is]
lissamine green
lissamíngrænt [is]
essential amino acid
indispensable amino acid
lífsnauðsynleg amínósýra [is]
essentiel aminosyre [da]
essentiell aminosyra [sæ]
acide aminé essentiel [fr]
essentielle Aminosäure [de]
laminboard
límtré [is]
culminate in an examination
ljúka með prófi [is]
flaming droplet
logandi dropi [is]
flaming particle
logandi ögn [is]
common jasmine
jasmine
jessamine
læknajasmína [is]
jasmína [is]
jasmin, ægte jasmin [da]
jasmin [sæ]
jasmin officinal, jasmin commun [fr]
Echter Jasmin, Weißer Jasmin [de]
Jasminum officinale [la]
medical examination
læknisskoðun [is]
MDMA
3,4-methylenedioxymethamphetamine
MDMA [is]
3,4-metýlendíoxýmetamfetamín [is]
examination of a visa application
meðferð umsóknar um vegabréfsáritun [is]
examen d´une demande de visa [fr]
Prüfung eines Sichtvermerksantrags [de]
contaminated-soil treatment service
meðhöndlun mengaðs jarðvegs [is]
melamine
melamín [is]
melamine formaldehyde resin
melamínformaldehýðresín [is]
contaminate
menga [is]
contaminated
mengaður [is]
contaminated by a TSE
mengaður af smitefni heilahrörnunarsjúkdóms [is]
contaminated soil
mengaður jarðvegur [is]
chemical contaminant
mengandi íðefni [is]
contamination
mengun [is]
casual contamination
mengun af slysni [is]
contamination risk
mengunaráhætta [is]
contamination route
mengunarleið [is]
accidental contamination
mengun fyrir slysni [is]
mercaptamine hydrochloride
merkaptamínhýdróklóríð [is]
methamphetamine
methylamphetamine
metamfetamín [is]
metamitron
4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
metamítrón [is]
assess at the EC type-examination level
meta samkvæmt skilyrðum EB-gerðarprófunar [is]
monoethanolamine
mónóetanólamín [is]
monoisopropanolamine
mónóísóprópanólamín [is]
video-streaming
video streaming
myndstreymi [is]
direkte video [da]
direktuppspelad video, webbutsändning [sæ]
lecture vidéo en transit, streaming vidéo [fr]
persistent foaming
myndun varanlegrar froðu [is]
neuraminidase
nevramínídasi [is]
nitrosamine
nítrósamín [is]
o-amino-azotoluene
o-amínóasótólúen [is]
antihistamine
ofnæmislyf [is]
piperidinamine
píperidínamín [is]
laminated
plasthúðaður [is]
laminated paperboard
plasthúðaður pappi [is]
laminating
plasthúðun [is]
laminating associated to a printing activity
plasthúðun sem tengist prentun [is]
poloxamine
póloxamín [is]
examination
próf [is]
examining board
prófanefnd [is]
examiner certificate
prófdómaravottorð [is]
qualified examiner
prófdómari sem hefur réttindi [is]
examination requirements
prófkröfur [is]
examination body
prófunaraðili [is]
Examination Office
prófunarstofa [is]
propanediamine
própandíamín [is]
examine histologically
rannsaka vefjafræðilega [is]
examination
rannsókn [is]
examination procedure
rannsóknarmálsmeðferð [is]
testicular examination
rannsókn á eistum [is]
examination of a case
rannsókn máls [is]
examen contradictoire de l´affaire [fr]
examination to establish streaks
rannsókn til að finna rákir [is]
roaming
reiki [is]
inadvertent roaming
reiki fyrir slysni [is]
roaming data communication service
reikigagnafjarskiptaþjónusta [is]
roaming charge
reikigjald [is]
roaming tariff
reikigjaldskrá [is]
Community-wide roaming
reiki innan Bandalagsins [is]
roaming market
reikimarkaður [is]
roaming call
reikisímtal [is]
regulated roaming call
reikisímtal sem reglur eru settar um [is]
roaming service
reikiþjónusta [is]
Community-wide roaming services
reikiþjónusta innan Bandalagsins [is]
riboflavin
lactoflavin
vitamin B2
ríbóflavín [is]
rhodamine
ródamín [is]
comparative examination
samanburðarathugun [is]
lamination
samlíming [is]
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi [is]
scientific cooperation by Member States in the examination of questions relating to food
scientific co-operation by Member States in the examination of questions relating to food
SCOOP
samstarf aðildarríkjanna að vísindalegum rannsóknum úrlausnarefna sem tengjast matvælum [is]
gender mainstreaming
samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða [is]
Panel on Contaminants in the Food Chain
Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain
CONTAM
sérfræðinganefnd um aðskotaefni í matvælaferlinu [is]
visual examination
sjónræn skoðun [is]
documentary examination
skjalaskoðun [is]
project examiner
skoðunarmaður verkefna [is]
examination equipment
skoðunartæki [is]
post-mortem examination
skoðun eftir aflífun [is]
post-mortem examination
skoðun eftir dauða [is]
post-mortem examination
skoðun eftir slátrun [is]
ante mortem examination
ante-mortem examination
skoðun fyrir slátrun [is]
microscopic examination
smásjárrannsókn [is]
retail roaming tariff
smásölureikigjaldskrá [is]
contaminate
smita [is]
contaminated
smitaður [is]
contamination
smitun [is]
contaminated runway
spillt flugbraut [is]
spiroxamine
spíroxamín [is]
spiroxamine carboxylic acid
spíroxamín-karboxýlsýra [is]
stearamine oxide
steramínoxíð [is]
macroscopic examination
stórsæ rannsókn [is]
streaming
streymi [is]
matriculation examination
stúdentspróf [is]
Technical Baccalaureat examination
stúdentspróf á tæknisviði [is]
sulphorhodamine
súlforhódamín [is]
cyanocobalamine
sýanókóbalamín [is]
cyclohexylamine
sýklóhexýlamín [is]
examine an application
taka beiðni til meðferðar [is]
examine accounts
taka reikninga til skoðunar [is]
examine in substance
taka til efnislegrar meðferðar [is]
type rating examiner
TRE
tegundarprófdómari [is]
tetraacetylethylenediamine
tetraasetýletýlendíamín [is]
tetryl
N-methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline
methyl-2,4,6-trinitrophenylnitramine
tetralite
nitramine
tetrýl [is]
tetryl, tetranitromethylanilin, trinitrophenylmethylnitramin, tetranitrometylanilin [da]
tetryl, N-metyl-N-2,4,6-tetranitroanilin [sæ]
triallyamine
tríallýamín [is]
triamine
tríamín [is]
triethanolamine
triethanol amine
tríetanólamín [is]
triethanolamine salt
tríetanólamínsalt [is]
triisopropanolamine
tríísóprópanólamín [is]
dihydroxyethyl stearamine oxide
tvívetnisoxýetýlsteramínoxíð [is]
dihydroxyisobutylamine
tvívetnisoxýísóbútýlamín [is]
contamination-monitoring device
tæki til að vakta smitun/mengun [is]
environmental contamination
umhverfismengun [is]
treated laminated-glass windscreen
unnin framrúða úr lagskiptu gleri [is]
forrude af behandlet lamineret glas [da]
vindruta av antireflexbehandlat laminerat glas [sæ]
cupric chelate of amino acids hydrate
vatnað koparklósamband amínósýrna [is]
histopathological examination
vefjameinafræðileg rannsókn [is]
viral contamination
veirusmitun [is]
ordinary laminated-glass windscreen
venjuleg framrúða úr lagskiptu gleri [is]
forrude af normalt lamineret glas [da]
vanlig laminerad vindruta [sæ]
roaming customer
viðskiptavinur reikiþjónustu [is]
vincamine
vinkamín [is]
roof-framing work
vinna við þakburðarvirki [is]
vitamin
vítamín [is]
cross-contamination
cross contanination
víxlmengun [is]
krydskontaminering [da]
korskontaminering [sæ]
contamination croisée [fr]
Kreuzkontamination [de]
JAR-compliant aero-medical examiners´ certificate
vottorð fluglækna sem uppfylla JAR-kröfur [is]
type-examination certificate
vottorð um gerðarprófun [is]
physical examination
vöruskoðun [is]
surface contamination
yfirborðsmengun [is]
process of lamination
það að búa til plötur úr e-u [is]
thiamine
thiamin
þíamín [is]
thiamin mononitrate
þíamínmónónítrat [is]
thiamine salt
þíamínsalt [is]
thiamin hydrochloride
þíamínvetnisklóríð [is]
service relating to contaminated soil
þjónusta, tengd menguðum jarðvegi [is]
stepwise examination
step-wise examination
þrepskipt rannsókn [is]
involuntary roaming
þvingað reiki [is]
micro encapsulated vitamin
microencapsulated vitamin
micro-encapsulated vitamin
örhylkjað vítamín [is]
microbiological contamination
microbial contamination
örverumengun [is]

289 niðurstöður fundust.